Vuurwerk Heerlen Privacy verklaring

Vuurwerk Heerlen Privacy Verklaring

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Vuurwerk Heerlen Privacy Policy

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Vuurwerk Heerlen. Vuurwerk Heerlen is een niet alleen een webwinkel maar heeft ook een fysieke winkel. In deze winkel wordt einde van het jaar vuurwerk verkocht.

Vuurwerk Heerlen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Vuurwerk Heerlen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Vuurwerk Heerlen verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Vuurwerk Heerlen, neem dan gerust contact op!

privacy@stockhouse.nl | 045-5713238 Willemstraat 21 | 6411 KX | Heerlen Btw. Nr. 807202794B01 | KVK Nr. 14035253

Vuurwerk Heerlen is een eenmanszaak onder de naam Stockhouse in Heerlen, welke wordt gedreven door de familie Heijman

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Vuurwerk Heerlen. Deze worden hieronder toegelicht.

 • Het versturen van nieuwsbrieven

Vuurwerk Heerlen stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Vuurwerk Heerlen. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

 • Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Stockhouse via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een vraagt te kunnen beantwoorden of een product aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving.

 • Analytics

De website van Vuurwerk Heerlen verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.


Ontvangers

De gegevens die Vuurwerk Heerlen ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 • Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

 • E-tailors

De e-mail van Vuurwerk Heerlen wordt gehost bij E-tailors. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van E-tailors.

 • KEI CREATIONS

De website en back-ups van de website worden gehost bij KEI CREATIONS. Gegevens die jij achterlaat op de website van Vuurwerk Heerlen zijn op de servers van KEI CREATIONS opgeslagen.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Vuurwerk Heerlen, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 • Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@Vuurwerk Heerlen.nl

 • Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Vuurwerk Heerlen via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 • Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Vuurwerk Heerlen of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Het wachtwoord dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Vuurwerk Heerlen privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Jouw rechten

 • Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Vuurwerk Heerlen vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Vuurwerk Heerlen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 • Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Vuurwerk Heerlen. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

 • Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Vuurwerk Heerlen vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 • Recht op het indienen van een klacht

 Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Vuurwerk Heerlen niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Vuurwerk Heerlen jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@stockhouse.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Vuurwerk Heerlen verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Vuurwerk Heerlen via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Vuurwerk Heerlen de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Vuurwerk Heerlen met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Vuurwerk Heerlen behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Vuurwerk Heerlen dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Vuurwerk Heerlen te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

privacy@stockhouse.nl | 045-5713238 Willemstraat 21 | 6411 KX | Heerlen